forumIdei aktywność obywatelska
16.03.2023

Generatywna AI a społeczeństwo obywatelskie

Modele generatywne sztucznej inteligencji (AI) to tektoniczna zmiana w krajobrazie technologii, ale też potężne implikacje dla społeczeństwa obywatelskiego. Choć jest szansa, że generatywna AI może przyczynić się do rozwoju technologicznego, a tym samym do rozwiązania licznych problemów, to jednocześnie niesie ona ze sobą zagrożenia, które wymagają poważnej uwagi.