Oświadczenia Ukraina
24.02.2023

Oświadczenie organizacji społecznych o solidarności i wsparciu dla narodu ukraińskiego

Obchodząc rocznicę niesprawiedliwej i niesprowokowanej inwazji na Ukrainę oraz potępiając ciągłą agresję rosyjskiego reżimu, pozostajemy zaangażowani we wspieranie niezależnej Ukrainy.