Bez kategorii organizacje społeczne
08.12.2022

List do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o powody odwołania dr Hanny Machińskiej

Wspólnie z inicjatywą „Nasz Rzecznik”, OFOP i innymi organizacjami społecznymi zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn odwołania dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępczyni RPO. Działania Pani Doktor stanowiły bowiem dowód wiarygodności i otwartości urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, a jej troska o tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji budowała zaufanie do tej instytucji.