forumIdei partie polityczne
04.11.2022

Zmiany w sądownictwie a uczciwość procesu wyborczego

Pojawiają się wątpliwości, czy aktualny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, będący następstwem reformy zapoczątkowanej w 2015 roku, gwarantuje pełną realizację prawa do sądu na poszczególnych etapach procesu wyborczego. Agata Pyrzyńska w analizie wyszczególnia te etapy i czynności, w których naruszenie konstytucyjnego standardu prawa do sądu może powodować daleko idące konsekwencje dla ważności procesu wyborczego.