Oświadczenia prawo
21.10.2022

Oświadczenie w sprawie wyroku NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dziś wyrok w sporze między Fundacją Batorego a Fundacją Ordo Iuris, który może wpłynąć na sytuację wielu fundacji w Polsce. Zdaniem NSA – niezależnie od tego, czy fundacja prowadzi swoje działania wyłącznie ze środków własnych, zbiórek publicznych lub darowizn od osób i instytucji prywatnych – można przyjąć, że wykonuje zadania publiczne i w związku z tym jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej.