forumIdei demokracja
28.09.2022

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej – nowa wersja, nowe treści?

Do publicznych konsultacji przekazany został projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie utrzymana została – nieznana Konstytucji RP – konstrukcja stanów quasi-nadzwyczajnych: zagrożenia i pogotowia, na której opiera się cała koncepcja ustawy – pisze w analizie prof. Hubert Izdebski.