forumIdei demokracja
16.09.2022

Finansowanie kampanii wyborczych. Wybrane problemy

Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały, że pluralizm polityczny, jawność, uczciwość oraz równość szans wyborczych, będące podstawowymi miernikami jakości demokracji, nie są dane raz na zawsze i mogą być zagrożone. Równe warunki dla rywalizujących ze sobą podmiotów dotyczą równych praw i szans w finansowaniu kampanii wyborczej, dostępu do mediów i równego traktowania przez państwo – pisze w analizie forumIdei dr Marcin Walecki.