Aktywni Obywatele aktywność obywatelska
06.07.2022

Nowy konkurs dotacyjny – Media dla demokracji

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy uruchamiamy nowy konkurs dotacyjny „Media dla demokracji” skierowany do organizacji społecznych. Dotacje od 70 000 do 137 500 EUR można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego. Budżet konkursu to 750 000 EUR.