Bez kategorii aktywność obywatelska
31.05.2022

Biała księga

Wyzwania systemowego wsparcia uchodźców na poziomie lokalnym i krajowym sformułowane w czasie Samorządowego Okrągłego Stołu zorganizowanego we Wrocławiu 8-9 maja 2022 roku zostały zebrane w „Białej księdze”. Eksperci z naszej Fundacji – razem z ponad 120 ekspertami i ekspertkami z organizacji społecznych, samorządu i związków, przedstawicielami i przedstawicielkami nauki, biznesu i nauki – brali udział w pracach zespołów problemowych, które zaprezentowały swoje rekomendacje.