forumIdei polityka wewnętrzna
26.04.2022

Stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji

W ocenie Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w części dotyczącej wyłączenia wydatków przeznaczanych na potrzeby związane z obronnością Rzeczypospolitej z zakresu państwowego długu publicznego stanowi zmianę niepotrzebną i szkodliwą dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz jego obywateli.