forumIdei polityka wewnętrzna
12.04.2022

Polski Bezład Legislacyjny

Publikujemy XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji zawierający najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę największych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Autorzy formułują również rekomendacje, których wdrożenie poprawi jakość procesu legislacyjnego.