Zespół Ekspertów Prawnych demokracja
29.03.2022

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych ws. rozstrzygnięć TK dotyczących Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego nie mają żadnego umocowania w przepisach polskiej Konstytucji, która gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy przez sąd właściwy, niezależny i niezawisły, a także prawo do niezależnego i niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na straży Konstytucji, demokracji, rządów oraz praw jednostki – czytamy w stanowisku Zespołu Ekspertów Prawnych.