forumIdei prawo
24.11.2021

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych

24 listopada ma odbyć się posiedzenie TK, na którym rozstrzygnięta ma zostać sprawa zainicjowana wnioskiem Prokuratora Generalnego, w którym zakwestionowano zgodność z Konstytucją interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dokonanej przez ETPCZ w wyroku Xero Flor Sp. z o.o. przeciwko Polsce. Naruszenie to miałoby według wnioskodawcy polegać na rzekomo niezgodnym z Konstytucją uznaniu przez ETPCZ, że wymogi rzetelnego postępowania sądowego miały zastosowanie do postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej. Przedstawiamy stanowisko ZEP w tej sprawie.