Bez kategorii sygnaliści
18.11.2021

Stanowisko w konsultacjach projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Występując w imieniu organizacji, które od wielu lat wskazywały na konieczność prawnej sygnalistów, oceniamy, że przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 14 października 2021 r. stanowi krok w dobrym kierunku. Projektodawca powinien skorzystać też z innych rozwiązań, które pozostają fakultatywne na gruncie Dyrektywy UE. Rozwiązania te zawarliśmy w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów.