Bez kategorii prawo
08.10.2021

Stanowisko w sprawie wyroku TK o wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym

Orzeczenie o niekonstytucyjności przepisów TUE stanowi nie tylko rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej, ale także naruszenie Konstytucji, zgodnie z którą Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Orzeczenie TK stanowi zanegowanie wykładni unijnej zasady państwa prawa, zasady lojalnej współpracy i zasady skutecznej ochrony sądowej ustalonej przez TSUE, m.in. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów. Przystępując do UE, Polska zobowiązała się do przestrzegania orzecznictwa TSUE – pisze Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.