Bez kategorii
30.09.2021

Stypendia z Funduszu „Rozwiń Skrzydła”

Przyznaliśmy stypendia na I rok studiów z Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka. Środki Funduszu przeznaczamy na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. W tym roku stypendia na I rok studiów otrzymało 12 osób, na II rok studiów 8 osób, a na III rok – 6 osób.