Społeczeństwo Europa Wschodnia
02.09.2021

Polska i Ukraina: asymetryczne sąsiedztwo

Publikujemy pierwszy z cyklu tekstów z okazji 30 lat niepodległej Ukrainy. Iza Chruślińska zwraca uwagę na te aspekty postrzegania Ukrainy w Polsce, które blokują lub utrudniają rozumienie istotnych zmian zachodzących u naszych sąsiadów.