Społeczeństwo społeczeństwo
09.08.2021

Jak zrealizować inny pomysł na demokrację?

Jeżeli chcemy budować mechanizm oddolnego i zdecentralizowanego radzenia sobie z problemami, to nie możemy przychodzić z narzuconymi z góry definicjami tego, co jest problemem, a co nim nie jest – pisze Andrzej Rychard.