Kraj polityka wewnętrzna
15.07.2021

Stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego

Pytanie prawne zadane TK pochodziło od Izby Dyscyplinarnej SN, a więc organu, który w świetle utrwalonego orzecznictwa TSUE nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego – pisze Zespół Ekspertów Prawych.