Społeczeństwo demokracja
14.07.2021

W stronę Eko-Rzeczpospolitej. Esej Edwina Bendyka

Eko-Rzeczpospolita stwarza warunki dla procesu demokratycznej deliberacji niezbęd-nej do zapewnienia legitymizacji zielonemu państwu, którego instytucje będą odpowiedzialne za ko-ordynację procesu transformacji – pisze Edwin Bendyk.