Społeczeństwo edukacja
28.06.2021

Analiza: Wrogie przejęcie edukacji

Proponuje się zmianę ustrojową, którą przez analogię do „wrogiego przejęcia porządku konstytucyjnego” można określić jako wrogie przejęcie porządku ustawowego – pisze Hubert Izdebski w analizie propozycji zmian w prawie oświatowym.