Społeczeństwo
19.06.2021

7 gwoździ do trumny edukacji

Szkoły nie tylko nie będą coraz lepsze, ale trzeba się liczyć ze znacznym pogorszeniem ich poziomu – o planowanych przez MEiN zmianach w prawie oświatowym pisze Paweł Marczewski.