Kraj Polska
21.05.2021

Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości

Od 30 lat nie mieliśmy w Polsce pokolenia o tak wysokiej samodzielności generacyjnej i poczuciu tożsamości jak dzisiejsi młodzi. To pokolenie jest przekonane o konieczności przeprowadzenia zmian – pisze Michał Boni.