Polska w świecie prawo
17.05.2021

Stanowisko o skutkach wyroku ETPCz w sprawie Xero-Flor Sp. z o.o. przeciwko Polsce

Wyrok ETPCz stwierdzający naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka rodzi po stronie państwa obowiązek uchylenia lub zmiany wadliwych przepisów albo zastosowania innych adekwatnych środków naprawczych – mówią nasi eksperci.