Kraj aktywność obywatelska
27.04.2021

Apel do premiera o współpracę przy tworzeniu KPO

Apelujemy o pilne upublicznienie prac nad KPO i udostępnienie nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej w celu zasugerowania ewentualnych uzupełnień i poprawek.