Kraj demokracja
18.04.2021

Zespół Ekspertów Prawnych o rozstrzygnięciu TK w sprawie RPO

Rozstrzygnięcie TK obarczone jest istotną wadą prawną, bowiem w jego wydaniu uczestniczyła osoba nieuprawniona do orzekania, a także dwie osoby, które podlegały wymogowi wyłączenia ze składu orzekającego z uwagi na poważne wątpliwości co do ich bezstronności – czytamy w stanowisku.