Kraj demokracja
16.04.2021

Oświadczenie organizacji w sprawie przejęcia urzędu RPO przez większość sejmową

Nie akceptujemy rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.