Polska w świecie Europa Wschodnia
11.03.2021

Rosja jest przyjaciółką, lecz większą przyjaciółką jest demokracja

Opór wobec reżimu Łukaszenki jest zjawiskiem, do którego Białorusinki i Białorusini dojrzewali przez lata. Teraz chcą być niezależni od Rosji, demokratyczni. Jakie zmiany w ich systemie wartości sprawiły, że wkroczyli na drogę walki o demokrację? – piszą Piotr Rudkouski i Hienadź Korszunau.