Społeczeństwo aktywność obywatelska
09.03.2021

II konkurs na projekty tematyczne

Zakończyła się ocena wniosków wstępnych złożonych w II konkursie na projekty tematyczne. Z 1540 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 366 przeszło do drugiego etapu. Wnioskodawcy mogą składać wnioski pełne do 19 kwietnia do godziny 12.00 w południe.