Kraj prawo
02.02.2021

Stanowisko ZEP w związku z publikacją sentencji i uzasadnienia orzeczenia TK

Wśród wielu wad uzasadnienia Zespół wskazuje między innymi na to, że TK otwarcie i bezprawnie przypisał sobie w nim prawo do decydowania o sprawach fundamentalnych dla obywateli nie tylko zamiast ustrojodawcy, ale również w sposób sprzeczny z jego wolą.