Społeczeństwo aktywność obywatelska
18.01.2021

Nowy konkurs w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Dotacje w wysokości od 25 do 125 tys. euro czekają na organizacje społeczne prowadzące działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków ich działalności.