Społeczeństwo aktywność obywatelska
12.01.2021

II konkurs na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele

1588 wniosków wstępnych złożono w II konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. To aż o 271 więcej niż w I konkursie dotacyjnym! Najwięcej, bo 810 wniosków dotyczy działań służących angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną.