Kraj kościół
08.01.2021

Trzy pytania o Kościół

Kościół w Polsce zawsze panował nad wyobraźnią zbiorową tylko pośrednio i stosunkowo słabo. Działał nie tyle docierając do źródeł tej wyobraźni, przez tworzenie i proponowanie idei i rozwiązań, symboli i wyzwań politycznych, ile raczej przez tworzenie dla tej wyobraźni środowiska, które kształtowało ją, ale też ograniczało jej rozwój – mówił Tomasz Polak na debacie Kościół, wspólnota, dialog.