Aktywni Obywatele aktywność obywatelska
04.01.2021

Wyniki konkursu na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele

Otrzymaliśmy 60 wniosków pełnych, a decyzją Komisji Programu dotacje otrzyma 32 wnioskodawców, 1 wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro przeznaczonych na działania wspierające sektor obywatelski w Polsce.