Kraj samorząd
21.12.2020

Apel w sprawie kryzysu finansowego samorządów

Apelujemy do polskiego rządu o odejście od stopniowo wprowadzanej polityki nowego centralizmu i jak najszybsze wypracowanie – w dialogu z władzami lokalnymi
i regionalnymi – systemowych rozwiązań finansowych wspierających polskie samorządy.