Kraj
02.12.2020

Polskie państwo i pandemia

Trzeba mieć świadomość, że doświadczenie roku 2020 będzie trwało. Żyjemy w świecie, w którym rośnie liczba rodzajów ryzyka i liczba szoków z nimi związanych. To nie jest tylko pandemia, ale także zmiany klimatu, klęski żywiołowe, deficyt wody pitnej czy ataki w cyberprzestrzeni – mówił Jerzy Hausner na debacie „Państwo i społeczeństwo w czasie pandemii”.