Społeczeństwo społeczeństwo
27.11.2020

Przeciwko bezprawnym działaniom policji – oświadczenie

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi stanowczo sprzeciwiamy się używaniu policji do pacyfikacji pokojowych manifestacji. Żądamy natychmiastowego zaprzestania eskalacji bezprawnych działań i policyjnej przemocy i apelujemy do policjantek i policjantów o powstrzymanie się od bezprawnych działań.