Kraj demokracja
24.11.2020

Ustawodawstwo okresu pandemii a korupcja

Korupcji zawsze sprzyjają okoliczności, w których władza jest skoncentrowana w jednym ośrodku, ma pole do dyskrecjonalnych decyzji i działa nietransparentnie uniemożliwiając obywatelom rozliczanie decyzji publicznych – piszemy w analizie „Tarcze antykryzysowe. Dokończenie budowy państwa PiS?”