Polska w świecie aktywność obywatelska
16.11.2020

Przełom w unijnym wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego

Parlament Europejski i Rada UE zdecydowały o dodaniu 800 milionów euro do programu „Prawa i wartości”, czyli głównego funduszu, z którego w latach 2021-2027 UE finansować będzie projekty organizacji społecznych. Oznacza to podwojenie środków na ten cel do ok. 1.4 miliardów euro.