Społeczeństwo aktywność obywatelska
02.11.2020

Wyniki I konkursu w programie Aktywni Obywatele

Ogłosiliśmy wyniki I konkursu na projekty tematyczne. Dotacje otrzyma 223 wnioskodawców, 112 z nich otrzyma małe dotacje, a 111 – duże. Łączna kwota dotacji to ponad 10,3 mln EUR na działania wzmacniające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie i na działania z zakresu ochrony praw człowieka.