Kraj demokracja
23.10.2020

Społeczny i polityczny kontekst wyborów prezydenckich 2020

Koniecznie jest spojrzenie na dwa aspekty związane z pomysłem przeprowadzenia wyborów w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku. Z jednej strony możemy mówić o wpływie pandemii na potencjalne wybory. Z drugiej zaś trzeba też dostrzegać wpływ organizacji takich wyborów na sam przebieg pandemii – piszą Andrzej Rychard i Jacek Haman.