Kraj
30.07.2020

Apel w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Wspólnie z ponad 600 sygnatariuszami apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zaprzestanie prowadzenia prac nad wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.