Społeczeństwo prawo
21.07.2020

Stanowisko na temat zmiany ustawy Prawo oświatowe

Sprzeciwiamy się projektowanym zmianom w ustawie Prawo oświatowe. Przedstawione rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia.