Społeczeństwo sygnaliści
23.06.2020

23.06 – Międzynarodowy Dzień Sygnalisty

O postępach prac nad wdrażaniem w Polsce dyrektywy UE o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa oraz nowym narzędziu, które pozwala te postępy na bieżąco obserwować pisze Marcin Waszak z forumIdei.