Polska w świecie aktywność obywatelska
16.06.2020

Apel o fundusze na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego

Komisja Europejska przedstawiła projekt siedmioletniego budżetu UE, który ma być głównym narzędziem do osiągnięcia celów zawartych w strategii (2020/442). Ubolewamy, że nowy projekt budżetu nie uznaje wkładu, jaki organizacje społeczne wnoszą do europejskich społeczeństw.