forumIdei Europa Wschodnia
19.05.2020

Ukraińscy migranci w Polsce a pandemia COVID-19

Trzy miesiące debaty publicznej na temat migracji, podejmowanych działań politycznych oraz aktywności samych migrantów w Polsce i na świecie, jakie minęły od wybuchu pandemii COVID-19, ujawniły kilka istotnych zjawisk – pisze Marta Jaroszewicz.