Społeczeństwo aktywność obywatelska
28.04.2020

Ocena formalna wniosków w programie Aktywni Obywatele

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. Przeszło ją aż 1308 z 1317 wniosków. Następnym etapem będzie ocena merytoryczna, którą przeprowadzać będą niezależni eksperci.