Polska w świecie korupcja
20.03.2020

Współpraca w celu poprawy działań antykorupcyjnych

The Open Society Initiative for Europe zaprasza do składania wniosków na inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie korupcji i nieprawidłowościom w zarządzaniu instytucjami publicznymi.