Kraj korupcja
03.03.2020

Szykując grunt pod „wielką korupcję”

Obóz prawicy w okresie swoich rządów stworzył grunt pod rozwój „wielkiej korupcji”, burząc trójpodział władzy i system wzajemnej kontroli między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą – pisze Grzegorz Makowski w naszej najnowszej analizie.