forumIdei korupcja
19.02.2020

U progu wielkiej korupcji

Kiedy korupcja zostaje wbudowana w system polityczny i skupiona w kręgach elit politycznych, staje się mnie zauważana dla obywateli. Nie oznacza to jednak, że nie ma negatywnego wpływu na ich życie – pisze Grzegorz Makowski.